Nieuws

Rapport Capita Selecta Pompen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft dr.ir. Jacob van Berkel (Entry Technology Support BV) een aantal relevante aspecten uitgewerkt m.b.t. technische, ecologische en economische haalbaarheid van de inzet van pompen in het doorlaatmiddel Brouwersdam. Deze zijn vastgelegd in de rapportage Capita Selecta m.b.t. Pompen in het Doorlaatmiddel Brouwersdam. Ter ondersteuning van de beeldvorming betreffende de toepassing van pomptechnologie in project

Lees verder…

Morfologische analyse effecten doorlaat Brouwersdam

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Deltares modelonderzoek gedaan naar de morfologische effecten van een getijstroom tussen Noordzee en Grevelingen via een nieuw doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Hierbij zijn twee mogelijke locaties voor het nieuwe doorlaatmiddel beschouwd, ten zuiden van de Brouwerssluis en ten noorden van Port Zélande. Voor beide locaties is onderzocht in hoeverre de

Lees verder…

Rapport Integrale strategie hoofdbesluiten Getij Grevelingen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Van der Zee Procesmanagement & Consultancy een analyse gemaakt van de te doorlopen bestuursrechtelijke procedures en de te hanteren strategie voor de hoofdbesluiten die nodig zijn voor het realiseren van een beperkt getij in de Grevelingen. Tevens zijn -op basis van een inschatting van kansen en risico’s- beheersmaatregelen uitgewerkt. Input

Lees verder…

Participatieplan Getij Grevelingen

De plannen voor het realiseren van een doorlaat in de Brouwersdam en het terugbrengen van beperkt getij hebben impact op het gebied met directe of indirecte gevolgen voor de omgeving van de Grevelingen. Er komen veel aspecten samen zoals waterkwaliteit, Natura 2000, zeespiegelstijging en waterveiligheid, vaarwater en gebruiksruimte.  Elk van deze aspecten kent eigen belanghebbenden

Lees verder…

Getij Grevelingen maakt volgende stap

Het is een tijdje stil geweest rond Getij Grevelingen. Inmiddels heeft het project een volgende stap gemaakt. Een Taskforce gaat extra onderzoek doen naar hoe het project zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Deze Taskforce wordt nu samengesteld. In maart 2018 spraken Rijk en regio als doel voor Getij Grevelingen uit: het verbeteren van de

Lees verder…

Wereldprimeur voor de Grevelingen met Tiny Sea Forest

Over een half jaar is de Grevelingen een bijzonder educatief project rijker. In een afgebakend stukje van het meer werken IVN Natuureducatie en Rijkswaterstaat samen met Staatsbosbeheer aan een Tiny Forest onder water. ‘Tiny Forests zijn enorm in opkomst als middel om de biodiversiteit en natuureducatie te stimuleren. Dit wordt het eerste Tiny Sea Forest.

Lees verder…

Systeemrapportage digitaal beschikbaar

Actuele kennis over het systeem van de Grevelingen is nu voor alle geïnteresseerden digitaal beschikbaar via de Delta-expertise wiki. De systeemrapportage Grevelingen geeft inzicht in de ontwikkelingen op gebied van waterbeweging en hydrodynamiek, morfologie, waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie (natuur). Aanleiding voor het opzetten van de systeemrapportage was de behoefte van de beheerders van de Grevelingen,

Lees verder…

Terugblik drukbezocht webinar Grevelingenweek

Bijna tweehonderdvijftig belangstellenden maakten op 22 oktober 2020 van de gelegenheid gebruik om via een webinar bijgepraat te worden over Getij Grevelingen. Het webinar maakte deel uit van de Grevelingenweek die jaarlijks wordt georganiseerd door IVN in samenwerking met Staatsbosbeheer. Getij GrevelingenNamens het project Getij Grevelingen vertelde Loes de Jong in een vraaggesprek over de

Lees verder…

Webinar Getij Grevelingen en HMC op 22 oktober

De laatste jaren is het bijpraten over het project Getij Grevelingen vast onderdeel van de Grevelingenweek. Dit keer online: op 22 oktober bent u om 19.30 uur welkom voor een webinar over het project én een virtueel kijkje in het Hydro Meteo Centrum (HMC) van Rijkswaterstaat. De Grevelingenweek wordt jaarlijks georganiseerd door het IVN in

Lees verder…