Nieuws

Terugblik drukbezocht webinar Grevelingenweek

Bijna tweehonderdvijftig belangstellenden maakten op 22 oktober 2020 van de gelegenheid gebruik om via een webinar bijgepraat te worden over Getij Grevelingen. Het webinar maakte deel uit van de Grevelingenweek die jaarlijks wordt georganiseerd door IVN in samenwerking met Staatsbosbeheer. Getij Grevelingen Namens het project Getij Grevelingen vertelde Loes de Jong in een vraaggesprek over

Lees verder…

Webinar Getij Grevelingen en HMC op 22 oktober

De laatste jaren is het bijpraten over het project Getij Grevelingen vast onderdeel van de Grevelingenweek. Dit keer online: op 22 oktober bent u om 19.30 uur welkom voor een webinar over het project én een virtueel kijkje in het Hydro Meteo Centrum (HMC) van Rijkswaterstaat. De Grevelingenweek wordt jaarlijks georganiseerd door het IVN in

Lees verder…

Kaarten vaargebied Grevelingen bij verlaagd peil

Voor de planuitwerkingsfase gaat project Getij Grevelingen uit van een getijslag van 40 cm rondom een middenpeil van NAP -30 cm. Dat is 10 cm lager dan het huidige middenpeil op de Grevelingen.  Het maximale waterpeil is dan gelijk aan het huidige (NAP -10 cm). Dit peil wordt door eb en vloed straks twee keer

Lees verder…

Bijeenkomsten visserij- en recreatiesector

Terugblik bijeenkomst visserij 3 maart De projectorganisatie was begin maart te gast bij de VBC, de visstandbeheercommissie voor de Grevelingen. Daar werden de aanwezigen bijgepraat over project Getij Grevelingen. Zo werd stilgestaan bij het vaargebied na het introduceren van getij met het geplande peilscenario van 40cm getijslag bij een verlaagd middenpeil van -30cm NAP. Het

Lees verder…

Getij Grevelingen naar planuitwerkingsfase

Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW besloot op 20 november in samenspraak met het ministerie van LNV, EZK en regionale partijen dat het project Getij Grevelingen de planuitwerkingsfase in kan gaan op voorwaarde van definitieve afspraken over sluitende financiering. Dit zal naar verwachting begin volgend jaar het geval zijn. Na een jarenlange periode van verkenning,

Lees verder…

Drukbezochte informatiebijeenkomst tijdens Grevelingenweek

Meer dan honderdvijftig belangstellenden kwamen op dinsdag 22 oktober 2019 naar de informatieavond over de Grevelingen: nu en in de toekomst. De avond was georganiseerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met Getij Grevelingen in het kader van de Grevelingenweek. Tijdens deze week staat de Grevelingen centraal en alles wat daar te beleven is. De levende Delta

Lees verder…

Geslaagde Inspiratiebijeenkomst 24 september

De Zeeuwse Milieufederatie organiseerde op 24 september 2019 een Inspiratiebijeenkomst over de Grevelingen samen met Staatsbosbeheer en het project Getij Grevelingen.  De circa honderd aanwezigen gingen in op de diverse ontwikkelingen die spelen in het gebied, op de korte en langere termijn. De sfeer was positief en er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid

Lees verder…

Informatieavond over de Grevelingen, nu en in de toekomst

Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met Getij Grevelingen op dinsdag 22 oktober aanstaande een informatieavond met als thema: de Grevelingen, nu en in de toekomst. Tijdens het eerste deel van de avond neemt filmmaker, duiker en natuurfilmer Ronald Faber de aanwezigen mee onder water met beelden uit zijn nieuwe film. Daarnaast is veel aandacht voor het

Lees verder…

“Grootschalige sterfte van zeedieren in Grevelingenmeer”

Deze zomer verschenen diverse artikelen in de media naar aanleiding van een noodkreet van Stichting Anemoon dat jaarlijks zuurstofgebrek in de Grevelingen leidt tot zeedieren sterfte. De constatering van Stichting Anemoon strookt met de bevindingen van project Getij Grevelingen in de afgelopen jaren dat zuurstofloze delen in de Grevelingen negatieve effecten hebben op het bodemleven

Lees verder…

Focus op onderzoek en optimalisatie plannen

De afgelopen maanden lag de focus van het projectteam op onderzoek en optimalisatie van de plannen. Het projectteam heeft gewerkt aan een oplossing die zowel de waterkwaliteit en de natuur onder water verbetert alsook recht doet aan de natuur op land. Daarnaast bekeek het project hoe rekening gehouden kan worden met de zeespiegelstijging als gevolg

Lees verder…