Nieuws

Getij Grevelingen maakt volgende stap

Het is een tijdje stil geweest rond Getij Grevelingen. Inmiddels heeft het project een volgende stap gemaakt. Een Taskforce gaat extra onderzoek doen naar hoe het project zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Deze Taskforce wordt nu samengesteld. In maart 2018 spraken Rijk en regio als doel voor Getij Grevelingen uit: het verbeteren van de

Lees verder…

Wereldprimeur voor de Grevelingen met Tiny Sea Forest

Over een half jaar is de Grevelingen een bijzonder educatief project rijker. In een afgebakend stukje van het meer werken IVN Natuureducatie en Rijkswaterstaat samen met Staatsbosbeheer aan een Tiny Forest onder water. ‘Tiny Forests zijn enorm in opkomst als middel om de biodiversiteit en natuureducatie te stimuleren. Dit wordt het eerste Tiny Sea Forest.

Lees verder…

Systeemrapportage digitaal beschikbaar

Actuele kennis over het systeem van de Grevelingen is nu voor alle geïnteresseerden digitaal beschikbaar via de Delta-expertise wiki. De systeemrapportage Grevelingen geeft inzicht in de ontwikkelingen op gebied van waterbeweging en hydrodynamiek, morfologie, waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie (natuur). Aanleiding voor het opzetten van de systeemrapportage was de behoefte van de beheerders van de Grevelingen,

Lees verder…

Terugblik drukbezocht webinar Grevelingenweek

Bijna tweehonderdvijftig belangstellenden maakten op 22 oktober 2020 van de gelegenheid gebruik om via een webinar bijgepraat te worden over Getij Grevelingen. Het webinar maakte deel uit van de Grevelingenweek die jaarlijks wordt georganiseerd door IVN in samenwerking met Staatsbosbeheer. Getij GrevelingenNamens het project Getij Grevelingen vertelde Loes de Jong in een vraaggesprek over de

Lees verder…

Webinar Getij Grevelingen en HMC op 22 oktober

De laatste jaren is het bijpraten over het project Getij Grevelingen vast onderdeel van de Grevelingenweek. Dit keer online: op 22 oktober bent u om 19.30 uur welkom voor een webinar over het project én een virtueel kijkje in het Hydro Meteo Centrum (HMC) van Rijkswaterstaat. De Grevelingenweek wordt jaarlijks georganiseerd door het IVN in

Lees verder…

Kaarten vaargebied Grevelingen bij verlaagd peil

Voor de planuitwerkingsfase gaat project Getij Grevelingen uit van een getijslag van 40 cm rondom een middenpeil van NAP -30 cm. Dat is 10 cm lager dan het huidige middenpeil op de Grevelingen.  Het maximale waterpeil is dan gelijk aan het huidige (NAP -10 cm). Dit peil wordt door eb en vloed straks twee keer

Lees verder…

Bijeenkomsten visserij- en recreatiesector

Terugblik bijeenkomst visserij 3 maart De projectorganisatie was begin maart te gast bij de VBC, de visstandbeheercommissie voor de Grevelingen. Daar werden de aanwezigen bijgepraat over project Getij Grevelingen. Zo werd stilgestaan bij het vaargebied na het introduceren van getij met het geplande peilscenario van 40cm getijslag bij een verlaagd middenpeil van -30cm NAP. Het

Lees verder…

Getij Grevelingen naar planuitwerkingsfase

Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW besloot op 20 november in samenspraak met het ministerie van LNV, EZK en regionale partijen dat het project Getij Grevelingen de planuitwerkingsfase in kan gaan op voorwaarde van definitieve afspraken over sluitende financiering. Dit zal naar verwachting begin volgend jaar het geval zijn. Na een jarenlange periode van verkenning,

Lees verder…

Drukbezochte informatiebijeenkomst tijdens Grevelingenweek

Meer dan honderdvijftig belangstellenden kwamen op dinsdag 22 oktober 2019 naar de informatieavond over de Grevelingen: nu en in de toekomst. De avond was georganiseerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met Getij Grevelingen in het kader van de Grevelingenweek. Tijdens deze week staat de Grevelingen centraal en alles wat daar te beleven is. De levende Delta

Lees verder…

Geslaagde Inspiratiebijeenkomst 24 september

De Zeeuwse Milieufederatie organiseerde op 24 september 2019 een Inspiratiebijeenkomst over de Grevelingen samen met Staatsbosbeheer en het project Getij Grevelingen.  De circa honderd aanwezigen gingen in op de diverse ontwikkelingen die spelen in het gebied, op de korte en langere termijn. De sfeer was positief en er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid

Lees verder…