Nieuws

Grevelingenfestival 4 juli 2023

Op 4 juli 2023 zal het Ministerie van IenW tijdens het Grevelingenfestival een toelichting geven op het uitgevoerde Taskforce onderzoek. Voor nadere informatie klik  hier .

Lees verder…

Eindrapportage Taskforce Getij Grevelingen

Op 8 mei is de eindrapportage van de Taskforce Getij Grevelingen door Rijkswaterstaat aan het Ministerie van IenW opgeleverd. [link ] Besluitvorming zal naar verwachting tegen het einde van het jaar plaatsvinden. Bijlagen bij de eindrapportage: Voorbeeld-ecologisch-masterplan , Kaarten-bij-ecologisch-masterplan , Advies-klankbordgroep .  

Lees verder…

Grevelingenweek juni 2022

In de Grevelingenweek in juni 2022 zal het project Getij Grevelingen zich weer presenteren. U bent van harte welkom! Voor nadere informatie zie Grevelingenweek 2022 | IVN 

Lees verder…

Rapport Capita Selecta Pompen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft dr.ir. Jacob van Berkel (Entry Technology Support BV) een aantal relevante aspecten uitgewerkt m.b.t. technische, ecologische en economische haalbaarheid van de inzet van pompen in het doorlaatmiddel Brouwersdam. Deze zijn vastgelegd in de rapportage Capita Selecta m.b.t. Pompen in het Doorlaatmiddel Brouwersdam. Ter ondersteuning van de beeldvorming betreffende de toepassing van pomptechnologie in project

Lees verder…

Morfologische analyse effecten doorlaat Brouwersdam

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Deltares modelonderzoek gedaan naar de morfologische effecten van een getijstroom tussen Noordzee en Grevelingen via een nieuw doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Hierbij zijn twee mogelijke locaties voor het nieuwe doorlaatmiddel beschouwd, ten zuiden van de Brouwerssluis en ten noorden van Port Zélande. Voor beide locaties is onderzocht in hoeverre de

Lees verder…

Rapport Integrale strategie hoofdbesluiten Getij Grevelingen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Van der Zee Procesmanagement & Consultancy een analyse gemaakt van de te doorlopen bestuursrechtelijke procedures en de te hanteren strategie voor de hoofdbesluiten die nodig zijn voor het realiseren van een beperkt getij in de Grevelingen. Tevens zijn -op basis van een inschatting van kansen en risico’s- beheersmaatregelen uitgewerkt. Input

Lees verder…

Participatieplan Getij Grevelingen

De plannen voor het realiseren van een doorlaat in de Brouwersdam en het terugbrengen van beperkt getij hebben impact op het gebied met directe of indirecte gevolgen voor de omgeving van de Grevelingen. Er komen veel aspecten samen zoals waterkwaliteit, Natura 2000, zeespiegelstijging en waterveiligheid, vaarwater en gebruiksruimte.  Elk van deze aspecten kent eigen belanghebbenden

Lees verder…

Getij Grevelingen maakt volgende stap

Het is een tijdje stil geweest rond Getij Grevelingen. Inmiddels heeft het project een volgende stap gemaakt. Een Taskforce gaat extra onderzoek doen naar hoe het project zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Deze Taskforce wordt nu samengesteld. In maart 2018 spraken Rijk en regio als doel voor Getij Grevelingen uit: het verbeteren van de

Lees verder…