Nieuws

Geslaagde Inspiratiebijeenkomst 24 september

De Zeeuwse Milieufederatie organiseerde op 24 september 2019 een Inspiratiebijeenkomst over de Grevelingen samen met Staatsbosbeheer en het project Getij Grevelingen.  De circa honderd aanwezigen gingen in op de diverse ontwikkelingen die spelen in het gebied, op de korte en langere termijn. De sfeer was positief en er werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid

Lees verder…

Marktconsultatie: positief onder voorwaarden

Het werkverband Getij Grevelingen voerde eind 2018 en begin 2019 een marktconsultatie uit naar de belangstelling van private partijen risicodragend te investeren in een getijdencentrale in een te realiseren doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Deze is nodig voor de verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer. Onderzocht is hoe marktpartijen aankijken tegen techniek, marktbenadering en de opgestelde businesscase. De opkomst tijdens de marktconsultatie was hoog, de

Lees verder…

Ecologische versterking Grevelingen door terugbrengen gedempt getij

In het magazine Deltanieuws werd Loes de Jong, bestuurlijk secretaris van het werkverband Getij Grevelingen geïnterviewd. Het artikel is hier te vinden. Zij vertelt onder andere over de uitdaging waar het project voor staat in het kader van de klimaatverandering. ‘De kennis die we in dit project opdoen, is waardevol voor veel andere deltagebieden in Nederland en

Lees verder…

Ondertekening BOK

Terugbrengen beperkt getij in Grevelingen stap dichterbij

Het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit is een stap dichterbij gekomen. Op 21 februari werd op de Grevelingendam de overeenkomst getekend van de bestuurlijke samenwerking voor de afronding van de verkenningsfase van het project Getij Grevelingen. In de overeenkomst hebben de betrokken bestuurders op hoofdlijnen afspraken

Lees verder…

Marktconsultatie Getij Grevelingen

Het projectteam van Getij Grevelingen voert eind 2018 en begin 2019 een marktconsultatie uit naar de belangstelling in de markt voor deelname aan het project Getij Grevelingen. De centrale vraag is of marktpartijen bereid zijn te participeren in de realisatie van het project op de Brouwersdam. Onderzocht wordt hoe de markt aankijkt tegen een cases

Lees verder…

Vooraankondiging tenderprocedure

In september 2018 zal het projectteam van de getijdencentrale Brouwersdam een aanbestedingstender uitschrijven voor een marktconsultatie. Onlangs is hiervan een vooraankondiging gepubliceerd. Op 7 maart 2018 stelde het kabinet 75 miljoen euro beschikbaar voor een afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam, met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren. In de planuitwerking wordt een

Lees verder…

Pas op de plaats voor getijdencentrale

In 2016 is het het kabinet en de 2e Kamer niet gelukt om de financiering voor het herstel van getij op de Grevelingen in de rijksbegroting op te nemen. Daarmee is de marktbenadering voor de getijdencentrale tot stilstand gekomen. 2017 biedt echter nieuwe kansen met een nieuw kabinet en nieuwe financieringsrondes voor waterbouwprojecten. De stuurgroep

Lees verder…