Nieuws

“Grootschalige sterfte van zeedieren in Grevelingenmeer”

Deze zomer verschenen diverse artikelen in de media naar aanleiding van een noodkreet van Stichting Anemoon dat jaarlijks zuurstofgebrek in de Grevelingen leidt tot zeedieren sterfte. De constatering van Stichting Anemoon strookt met de bevindingen van project Getij Grevelingen in de afgelopen jaren dat zuurstofloze delen in de Grevelingen negatieve effecten hebben op het bodemleven

Lees verder…

Focus op onderzoek en optimalisatie plannen

De afgelopen maanden lag de focus van het projectteam op onderzoek en optimalisatie van de plannen. Het projectteam heeft gewerkt aan een oplossing die zowel de waterkwaliteit en de natuur onder water verbetert alsook recht doet aan de natuur op land. Daarnaast bekeek het project hoe rekening gehouden kan worden met de zeespiegelstijging als gevolg

Lees verder…

Zuid-Koreaanse delegatie enthousiast over project Getij Grevelingen

Een delegatie met Zuid-Koreaanse officials bezocht op zondag 19 mei het Informatiecentrum Grevelingen. Daar werden ze bijgepraat over de stand van zaken van het project Getij Grevelingen. In dit project wordt het plan voorbereid om beperkt getij terug te brengen in de Grevelingen om de waterkwaliteit te verbeteren. In de doorlaat in de Brouwersdam die daarvoor

Lees verder…

Marktconsultatie: positief onder voorwaarden

Het werkverband Getij Grevelingen voerde eind 2018 en begin 2019 een marktconsultatie uit naar de belangstelling van private partijen risicodragend te investeren in een getijdencentrale in een te realiseren doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Deze is nodig voor de verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer. Onderzocht is hoe marktpartijen aankijken tegen techniek, marktbenadering en de opgestelde businesscase. De opkomst tijdens de marktconsultatie was hoog, de

Lees verder…

Ecologische versterking Grevelingen door terugbrengen gedempt getij

In het magazine Deltanieuws werd Loes de Jong, bestuurlijk secretaris van het werkverband Getij Grevelingen geïnterviewd. Het artikel is hier te vinden. Zij vertelt onder andere over de uitdaging waar het project voor staat in het kader van de klimaatverandering. ‘De kennis die we in dit project opdoen, is waardevol voor veel andere deltagebieden in Nederland en

Lees verder…

Ondertekening BOK

Terugbrengen beperkt getij in Grevelingen stap dichterbij

Het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit is een stap dichterbij gekomen. Op 21 februari werd op de Grevelingendam de overeenkomst getekend van de bestuurlijke samenwerking voor de afronding van de verkenningsfase van het project Getij Grevelingen. In de overeenkomst hebben de betrokken bestuurders op hoofdlijnen afspraken

Lees verder…

Marktconsultatie Getij Grevelingen

Het projectteam van Getij Grevelingen voert eind 2018 en begin 2019 een marktconsultatie uit naar de belangstelling in de markt voor deelname aan het project Getij Grevelingen. De centrale vraag is of marktpartijen bereid zijn te participeren in de realisatie van het project op de Brouwersdam. Onderzocht wordt hoe de markt aankijkt tegen een cases

Lees verder…

Vooraankondiging tenderprocedure

In september 2018 zal het projectteam van de getijdencentrale Brouwersdam een aanbestedingstender uitschrijven voor een marktconsultatie. Onlangs is hiervan een vooraankondiging gepubliceerd. Op 7 maart 2018 stelde het kabinet 75 miljoen euro beschikbaar voor een afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam, met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren. In de planuitwerking wordt een

Lees verder…

Pas op de plaats voor getijdencentrale

In 2016 is het het kabinet en de 2e Kamer niet gelukt om de financiering voor het herstel van getij op de Grevelingen in de rijksbegroting op te nemen. Daarmee is de marktbenadering voor de getijdencentrale tot stilstand gekomen. 2017 biedt echter nieuwe kansen met een nieuw kabinet en nieuwe financieringsrondes voor waterbouwprojecten. De stuurgroep

Lees verder…