Beperkt getij terug-brengen voor betere waterkwaliteit

Slider

Rijk en regio willen in de Grevelingen de waterkwaliteit verbeteren door beperkt getij terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Dat geeft een gezonde basis voor een duurzame ontwikkeling van het gehele gebied waarbij maatschappelijke, economische en natuurontwikkeling met elkaar in balans zijn. Om het getij terug te brengen moet een doorlaat gerealiseerd worden in de Brouwersdam. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.

Grevelingenfestival 4 juli 2023

Eindrapportage Taskforce Getij Grevelingen

Verbeterd VKA-Ontwerp doorlaatmiddel Brouwersdam

Grevelingenweek juni 2022

Rapport Capita Selecta Pompen

previous arrow
next arrow
Slider

De eerste plannen om beperkt getij terug te brengen in de Grevelingen zijn ontstaan in 2008  In de periode daarna is veel onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen en financiële haalbaarheid.

Het project kreeg in maart 2018 een nieuwe impuls. Toen maakten de ministers van IenW en LNV bekend € 75 miljoen extra ter beschikking te stellen om de natuur- en waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Samen met eerder vastgelegde budgetten van het Rijk en regionale overheden was er daarmeevoldoende budget om een doorlaatmiddel in de Brouwersdam te kunnen realiseren.