Bibliotheek

Via deze website is documentatie (documenten, onderzoeken en filmmateriaal) over Getij Grevelingen beschikbaar.

Voor documentatie over de Getijdencentrale (waaronder documentatie die voorheen via www.getijdencentralebrouwersdam.nl beschikbaar was) klikt u op de groene knop rechtsonder.

Voor documenten die horen bij de voorbereiding van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer kunt u terecht op de website van de Zuidwestelijke Delta via deze link

Onderzoeksrapporten 2019
In 2019 heeft Wageningen Marine Research uitgebreid onderzoek gedaan naar de historische ontwikkeling van het water ecosysteem. Tevens hebben zij een inschatting gemaakt van de autonome ontwikkeling en deze vergeleken met verschillende peilbeheerscenario’s en hun effecten op Natura 2000-soorten en habitats bij gedempt getij. Dit onderzoek vindt u hier. De onderliggende rapportages (van DPM en Waardenburg) waar WMR gebruik van heeft gemaakt, zijn ook hier te vinden. 

Deltares heeft onderzocht op welke manier de inzet van een doorlaatmiddel in de Brouwersdam kan worden geoptimaliseerd om verschillende peilbeheerscenario’s te kunnen realiseren. Daarbij is een doorlaatmiddel met verschillende groottes beschouwd, bestaande uit kokers zonder turbines, kokers met energieturbines of kokers met pompturbines. Bij het onderzoek is vastgesteld in welke mate deze varianten van het doorlaatmiddel de zeespiegelstijging kunnen op vangen, met andere woorden, hoe klimaatrobuust ze zijn. Voor een doorlaatmiddel met 12 kokers is onderzocht wat het effect van verschillende peilbeheerscenario’s is op de waterkwaliteit in de Grevelingen. Het rapport vindt u hier

Wanneer u vragen heeft over deze rapporten, kunt u deze stellen via getijgrevelingen@rws.nl