Bibliotheek

Via deze website is documentatie (documenten, onderzoeken en beeldmateriaal) over Getij Grevelingen beschikbaar.

Voor documentatie over de Getijdencentrale (waaronder documentatie die voorheen via www.getijdencentralebrouwersdam.nl beschikbaar was) klikt u op de groene knop rechts.

Voor documenten die horen bij de voorbereiding van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer kunt u terecht op de website van de Zuidwestelijke Delta via deze link

Momenteel wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van documentatie over Getij Grevelingen.