Bibliotheek

Over het project Getij Grevelingen en de Getijdencentrale is veel documentatie (documenten, onderzoeken en beeldmateriaal) beschikbaar. Deze kunt u hieronder downloaden.
Voor documenten die horen bij de voorbereiding van de ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer kunt u terecht op de website van de Zuidwestelijke Delta via deze link.