Films Getij Grevelingen

In dit filmpje worden de uitgangspunten voor de planuitwerkingfase van het project Getij Grevelingen kort toegelicht: wat is er aan de hand en welke oplossing is hiervoor bedacht?

 

Het waterpeil op de Grevelingen wordt dagelijks zorgvuldig gemonitord en gestuurd in verband met de waterkwaliteit. Dat gebeurt bij het Hydro Meteo Centrum (HMC) van Rijkswaterstaat in Middelburg. Dit centrum speelt ook een belangrijke rol als er weer beperkt getij is op de Grevelingen. Hoe het HMC te werk gaat, ziet u in dit filmpje.