Rapport Capita Selecta Pompen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft dr.ir. Jacob van Berkel (Entry Technology Support BV) een aantal relevante aspecten uitgewerkt m.b.t. technische, ecologische en economische haalbaarheid van de inzet van pompen in het doorlaatmiddel Brouwersdam. Deze zijn vastgelegd in de rapportage Capita Selecta m.b.t. Pompen in het Doorlaatmiddel Brouwersdam. Ter ondersteuning van de beeldvorming betreffende de toepassing van pomptechnologie in project Getij Grevelingen geeft het memo Pompen in Getij Grevelingen – implicaties voor de doorlaat en het project duiding aan deze rapportage, met een beschrijving van de gevolgen voor het ontwerp en het gebruik van de te bouwen doorlaat en dilemma’s daarbij. Hoewel er geen onoplosbare problemen zijn geïdentificeerd, is de verwachting dat de inzet van pompen als kern van het peilbeheer op het Grevelingenmeer niet realistisch is vanwege de complexiteit, omvang en kosten. Daarom is geadviseerd af te zien van grootschalige inzet van pompen in het peilbeheer.

Het rapport en het memo moeten in samenhang worden beschouwd en niet los van elkaar gelezen of gebruikt worden.