Getij Grevelingen maakt volgende stap

Het is een tijdje stil geweest rond Getij Grevelingen. Inmiddels heeft het project een volgende stap gemaakt. Een Taskforce gaat extra onderzoek doen naar hoe het project zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Deze Taskforce wordt nu samengesteld. In maart 2018 spraken Rijk en regio als doel voor Getij Grevelingen uit: het verbeteren van de waterkwaliteit en de onderwaternatuur in het gebied door het terugbrengen van beperkt getij. Deze ambitie werkt door naar de verbetering van het hele ecosysteem van de Grevelingen, dus zowel de natuur onder als boven water. Wat is er de afgelopen periode gebeurd en wat staat op de planning?

Eind 2019 rondde het projectteam Getij Grevelingen de Verkenningsfase af. Tijdens de voorbereiding van de planuitwerkingsfase in 2020 heeft het team moeten vaststellen dat de voorgestelde technische uitvoering voor het terugbrengen van beperkt getij niet binnen het beschikbare budget kan worden uitgevoerd. Hiernaast is de techniek voor het inzetten van pompturbines nog onvoldoende. Naar aanleiding van deze conclusies is een team van onafhankelijk experts gevraagd advies te geven over de haalbaarheid van het project. Op basis van dat advies besloten de beide betrokken ministers van IenW en LNV, gesteund door het ministerie van EZK en de regionale projectpartners, tot een optimalisatieslag van het plan. De Taskforce pakt deze opdracht op.

Verbeterslag waterkwaliteit en natuur
De Taskforce werkt aan het optimaliseren van het plan vanuit het hoofddoel van het project: hoe kunnen we de waterkwaliteit en de natuur van de Grevelingen verbeteren? Zij krijgen als belangrijkste vragen mee:

  • Welke verbetering van de waterkwaliteit en natuur is mogelijk met het beschikbare budget?
  • Is een extra verbetering mogelijk en zo ja, tegen welke kosten?
  • En omgekeerd: welke minimale verbetering is nodig om het achteruit gaan van de waterkwaliteit en het ecologisch systeem te stoppen?
  • En is een betere waterkwaliteit mogelijk zonder doorlaat, door optimaal gebruik te maken van de Brouwerssluis en de Flakkeese Spuisluis?
  • Tot slot: hoe kunnen natuurmaatregelen van Getij Grevelingen en het natuurbeheer in de Grevelingen elkaar na herstel van een beperkt getij gaan versterken?

Om in de Grevelingen de gevolgen van de zeespiegelstijging op te vangen zal de Taskforce zich, in lijn met het advies van de onafhankelijke experts, in hun onderzoek richten op de zogenaamde “zachte adaptatie”, dat wil zeggen: het geleidelijk laten meestijgen van het peil op de Grevelingen. De uitkomsten van het onderzoek door de Tasforce worden eind 2022 verwacht. Op basis van het resultaat kan het project weer verder worden opgepakt. Voor een definitief besluit daarover zullen de beide verantwoordelijke ministers de regiopartners om advies vragen. Bij dit besluit wordt ook meegewogen of de opwekking van getijdenenergie nog kansrijk is.

Meer weten? Volg dan op 26 oktober de presentatie over Getij Grevelingen in de Grevelingenweek
Van 20 t/m 27 oktober 2021 organiseren Staatsbosbeheer en IVN Natuureducatie de 9e editie van de Grevelingenweek. Dit jaar bieden ze de bezoekers een weekprogramma aan van coronaproof belevings-activiteiten in het veld. Tijdens deze Beleefweek staat het diverse karakter van de Grevelingen centraal. Want, zeggen de organisatoren: ‘Er gaat niets boven het zelf ruiken, proeven en voelen van de Grevelingen.’

Op dinsdag 26 oktober geven vertegenwoordigers van de ministeries van IenW en LNV een online presentatie over Getij Grevelingen, met ruimte voor het stellen van vragen. Wil je die graag volgen? Ga dan naar de website van de Grevelingenweek en meld je aan.