Vooraankondiging tenderprocedure

In september 2018 zal het projectteam van de getijdencentrale Brouwersdam een aanbestedingstender uitschrijven voor een marktconsultatie. Onlangs is hiervan een vooraankondiging gepubliceerd.

Op 7 maart 2018 stelde het kabinet 75 miljoen euro beschikbaar voor een afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam, met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren. In de planuitwerking wordt een variant met een getijdencentrale meegenomen. Uit een marktconsultatie moet eind dit jaar blijken of een doorlaat in combinatie met een getijdencentrale haalbaar en betaalbaar is.

In september start een aanbestedingsprocedure voor deze marktconsultatie. De vooraankondiging hiervan is op 13 juli jl. gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen deze tender volgen op https://ted.europa.eu, zoeken op: 301918-2018.

Tot publicatie van de tender in september is alle informatie van de precompetitieve verkenning van de haalbaarheid van de getijdencentrale uit 2016 op deze website voor iedereen beschikbaar.