Pas op de plaats voor getijdencentrale

In 2016 is het het kabinet en de 2e Kamer niet gelukt om de financiering voor het herstel van getij op de Grevelingen in de rijksbegroting op te nemen. Daarmee is de marktbenadering voor de getijdencentrale tot stilstand gekomen.

2017 biedt echter nieuwe kansen met een nieuw kabinet en nieuwe financieringsrondes voor waterbouwprojecten. De stuurgroep Getijdencentrale handhaaft haar inzet voor de getijdecentrale indien in de komende periode nieuwe rijksmiddelen beschikbaar komen voor herstel van getij op de Grevelingen.

Vooralsnog blijft daarom alle informatie van de precompetitieve verkenning van de haalbaarheid van de getijdencentrale op deze website voor iedereen beschikbaar.