Marktconsultatie Getij Grevelingen

Het projectteam van Getij Grevelingen voert eind 2018 en begin 2019 een marktconsultatie uit naar de belangstelling in de markt voor deelname aan het project Getij Grevelingen. De centrale vraag is of marktpartijen bereid zijn te participeren in de realisatie van het project op de Brouwersdam.

Onderzocht wordt hoe de markt aankijkt tegen een cases study, die het projectbureau over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het project heeft opgesteld. Onderwerp is de realisatie van een doorlaat in de Brouwersdam – nodig voor de verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer -, al dan niet in combinatie met een getijdencentrale. De uitkomst van de marktconsultatie wordt in het eerste kwartaal van 2019 verwacht. Geïnteresseerden kunnen de marktconsultatie volgen op https://ted.europa.eu, zoeken op 301918-2018.