Zuid-Koreaanse delegatie enthousiast over project Getij Grevelingen

Een delegatie met Zuid-Koreaanse officials bezocht op zondag 19 mei het Informatiecentrum Grevelingen. Daar werden ze bijgepraat over de stand van zaken van het project Getij Grevelingen. In dit project wordt het plan voorbereid om beperkt getij terug te brengen in de Grevelingen om de waterkwaliteit te verbeteren. In de doorlaat in de Brouwersdam die daarvoor gemaakt moet worden, komt mogelijk ook een getijdencentrale voor het opwekken van duurzame getijdenenergie. De Zuid-Koreaanse delegatie toonde zich enthousiast over het gehele project. Zij staan voor een vergelijkbare uitdaging om waterkwaliteit in een intergetijdengebied te verbeteren. 

Bijzondere aandacht ging uit naar de zorgvuldige optimalisatieslag die nodig is om aan bestaande natuur wet- en regelgeving te voldoen. Ook is gesproken over de mogelijke getijdencentrale in de doorlaat die als pomp en voor peilbeheer is in te zetten wanneer het getij geholpen moet worden als de zeespiegel stijgt en het peil in de Grevelingen toch op vastgestelde waarden moet blijven.

Provincie Chungnam
Prof SeungSoo Chun van de Chonnam National University in Zuid-Korea nam het initiatief voor het bezoek. De delegatie bestond onder andere uit de president van de provincie Chungnam, de heer Seung-Jo Yang en diverse overheidsofficials en academici. Vanuit het project Getij Grevelingen werd de delegatie welkom geheten door wethouder Ankie Smit van gemeente Schouwen-Duiveland. Peter Maas van Staatsbosbeheer gaf een presentatie over het beheer van de Grevelingen en Paul Paulus van Rijkswaterstaat Zee & Delta presenteerde het plan Getij Grevelingen. Leden van de Zuid-Koreaanse delegatie presenteerden op hun beurt de plannen met het intergetijdengebied in de provincie Chungnam ten behoeve van herstel en ontwikkeling van estuaria aldaar. Door afsluiting met dijken zijn zoetwatermeren ontstaan die net als de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer last hebben van structurele achteruitgang van de waterkwaliteit (zuurstofloosheid en overmatige algengroei) als gevolg van gebrekkige doorstroming. Daarbovenop heeft men te kampen met vervuiling uit industrie.

Getij Grevelingen
Rijk en regio willen de waterkwaliteit in de Grevelingen verbeteren en daarmee een krachtig en robuust ecosysteem realiseren door het terugbrengen van beperkt getij. Dat is goed nieuws voor de onderwaternatuur en geeft ook mogelijkheden voor een meer integrale natuurverbetering op lange termijn. Deze verbetering is een voorwaarde voor de verdere duurzame ontwikkeling van (water)recreatie, toerisme, visserij en de regionale economie. Voor het terugbrengen van getij is een doorlaat nodig in de Brouwersdam. Dat biedt de mogelijkheid om in die doorlaat duurzame energie op te wekken door middel van een getijdencentrale.