Terugblik drukbezocht webinar Grevelingenweek

Bijna tweehonderdvijftig belangstellenden maakten op 22 oktober 2020 van de gelegenheid gebruik om via een webinar bijgepraat te worden over Getij Grevelingen. Het webinar maakte deel uit van de Grevelingenweek die jaarlijks wordt georganiseerd door IVN in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Getij Grevelingen
Namens het project Getij Grevelingen vertelde Loes de Jong in een vraaggesprek over de laatste stand van zaken van het project. Zij ging onder andere in op de effecten op de omgeving en wat er allemaal bij komt kijken voordat het besluit kan worden genomen om een doorlaat aan te leggen in de Brouwersdam.

Hydro Meteo Centrum
Aan de hand van een filmpje werd ook een virtueel bezoek gebracht aan het Hydro Meteo Centrum van Rijkswaterstaat. Dit centrum zorgt nu al voor optimaal peilbeheer in de Zeeuwse wateren, waaronder de Grevelingen. Het centrum krijgt ook een belangrijke rol bij introductie van het beperkte getij dat straks tweemaal daags optreedt.

Vragen via chat
Tijdens de bijeenkomst maakten veel mensen gebruik van de mogelijkheid om via chats vragen te stellen. Een deel van de vragen werd al beantwoord tijdens de bijeenkomst. De antwoorden op de overige vragen vindt u hier: Vragen en antwoorden Webinar Grevelingenweek Getij Grevelingen 22-10-2020.

Terugkijken
U kunt het webinar hier terugkijken.
Na afloop van het webinar werd een korte enquête gehouden. De overgrote meerderheid van de respondenten gaf aan dat zij het webinar interessant vonden. Voor sommigen had er op bepaalde aspecten nog wel dieper ingegaan mogen worden. De online vorm en opzet werd gewaardeerd.