Marktconsultatie: positief onder voorwaarden

Het werkverband Getij Grevelingen voerde eind 2018 en begin 2019 een marktconsultatie uit naar de belangstelling van private partijen risicodragend te investeren in een getijdencentrale in een te realiseren doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Deze is nodig voor de verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer. Onderzocht is hoe marktpartijen aankijken tegen techniek, marktbenadering en de opgestelde businesscase. De opkomst tijdens de marktconsultatie was hoog, de gebruikte vragenlijsten zijn uitvoerig beantwoord en mondeling toegelicht en er zijn duidelijke handreikingen gedaan.

Belangrijkste uitkomst is dat er duidelijke belangstelling van de markt is om mee te investeren in de innovatie in een doorlaat met turbines waarmee energie opgewekt wordt. Daarnaast hebben marktpartijen aangegeven dat zij de nodige risico’s zien, maar ook de nodige kansen. Eén van de kansen is dat de turbines op termijn ingezet kunnen worden als pomp als de zeespiegel stijgt. Daarmee kan de getijdenslag en de waterkwaliteit in de Grevelingen langere tijd in stand worden gehouden. Het verslag van de marktconsultatie is hier te downloaden en is beschikbaar via TenderNed: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/164495;section=2