“Grootschalige sterfte van zeedieren in Grevelingenmeer”

Onlangs verschenen diverse artikelen in de media over een noodkreet van Stichting Anemoon dat jaarlijks zuurstofgebrek in de Grevelingen leidt tot zeedieren sterfte.

De constatering van Stichting Anemoon strookt met de bevindingen van project Getij Grevelingen in de afgelopen jaren dat zuurstofloze delen in de Grevelingen nadelige effecten heeft op het bodemleven en daarmee op het kwetsbare ecosysteem in de Grevelingen. De Kaderrichtlijn Water geeft dan ook in dat er iets aan moet gebeuren. Het werkverband Getij Grevelingen is bezig met de verkenningsfase voor het project Getij Grevelingen waarbij gedempt getij terug moet keren in de Grevelingen. Gedempt getij zal de doorstroming realiseren die nodig is om zuurstofloosheid in de Grevelingen te lijf te gaan. Meer weten.

Het artikel van Stichting Anemoon is hier te vinden.