Ecologische versterking Grevelingen door terugbrengen gedempt getij

In het magazine Deltanieuws werd Loes de Jong, bestuurlijk secretaris van het werkverband Getij Grevelingen geïnterviewd. Het artikel is hier te vinden.

Op de foto: de ministers Carola Schouten (LNV) en Cora van Nieuwenhuizen (IenW) bij de Grevelingen, in maart 2018, waar ze zelf de rijksbijdrage voor het project presenteerden.

Presentatie rijksbijdrage.