Drukbezochte informatiebijeenkomst tijdens Grevelingenweek

Meer dan honderdvijftig belangstellenden kwamen op dinsdag 22 oktober 2019 naar de informatieavond over de Grevelingen: nu en in de toekomst. De avond was georganiseerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met Getij Grevelingen in het kader van de Grevelingenweek. Tijdens deze week staat de Grevelingen centraal en alles wat daar te beleven is.

De levende Delta
Het eerste deel van de avond kregen de bezoekers een kijkje achter de schermen van “De Levende Delta”, een film van Ronald Faber over de prachtige onderwaterwereld in de Grevelingen en de Oosterschelde. Deze film ging op 30 oktober jl. in première tijdens het Wild Life Filmfestival.

Presentatie
Vanuit het project Getij Grevelingen gaf Loes de Jong een presentatie over de stand van zaken van het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen. De afgelopen periode is veel onderzoek gedaan naar het optimale peil en getijdeslag om de zuurstofloze delen te verminderen, terwijl tegelijkertijd de bestaande natuurwaarden in het gebied zo min mogelijk aangetast worden. Binnenkort wordt de minister van IenW geadviseerd om de Verkenningsfase af te ronden en Planuitwerkingsfase in te gaan. De planning is dat rond 2024/2025 de doorlaat in de Brouwersdam gerealiseerd wordt, al dan niet met een getijdencentrale.

Vragen
Na de presentatie maakten veel mensen gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van het project en specialisten van onder andere Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

 

Online meting
Een beknopte online meting onder de bezoekers van de bijeenkomst gaf aan dat de aanwezige geïnteresseerden positief staan tegenover het idee om getij terug te brengen in de Grevelingen. Een sfeerimpressie en de resultaten van deze meting zijn hier te vinden.