Bijeenkomsten visserij- en recreatiesector

Terugblik bijeenkomst visserij 3 maart

De projectorganisatie was begin maart te gast bij de VBC, de visstandbeheercommissie voor de Grevelingen. Daar werden de aanwezigen bijgepraat over project Getij Grevelingen. Zo werd stilgestaan bij het vaargebied na het introduceren van getij met het geplande peilscenario van 40cm getijslag bij een verlaagd middenpeil van -30cm NAP. Het project heeft kaarten gemaakt hiervoor. In de bijeenkomst is toegezegd dat er meer kaarten worden gemaakt waarop ook voor boten met een kleinere diepgang het beschikbare vaarwater te zien is bij laag peil. Ook de oesterpercelen worden ingetekend op de kaarten. Deze kaarten zijn onderhand beschikbaar.
Ook werd afgesproken dat tijdens de planuitwerkingsfase naast algemene informatiebijeenkomsten voor de hele visserijsector en individuele gesprekken, de drie visserijverenigingen in het gebied aanspreekpunt zijn voor het project: de Grevelingenvissers, de Nederlandse Oestervereniging en Sportvisserij ZW Nederland.

Terugblik bijeenkomst recreatie 5 maart

Ook voor de recreatiesector organiseerde het project een bijpraat sessie in het Informatiecentrum Grevelingen. Omdat de recreatiesector veel verschillende partijen kent in het hele gebied, werd afgesproken een onderscheid te maken tussen de noordzijde van de Grevelingen, de zuidkant van de Grevelingen en de Brouwersdam. We bespraken de verschillende manieren waarop de recreatiesector wordt betrokken bij de plannen:

  1. Informatiebijeenkomsten voor de gehele sector, zoals de sessie op 5 maart;
  2. Meedenk sessies met vertegenwoordiging van de drie genoemde groepen (in samenspraak met HISWA Recron en het Watersportverbond);
  3. Individuele gesprekken met direct belanghebbenden in de sector.

Bij de aanwezigen bleek ook behoefte aan kaarten waarop het vaargebied bij het genoemde peilscenario bij verschillende vaardieptes getoond wordt. Deze kaarten zijn, samen met de tijdens de bijeenkomst getoonde kaarten, hier [link] te vinden.